โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2561 ในวันที่ 16 พ.ค. 2561 นะครับ มาลงทะเบียนรับหนังสือยืมเรียนด้วยนะครับ
*หมายเหตุ* นักเรียนใหม่นำหลักฐานการมอบตัวที่ติดค้างมาด้วยนะครับ ตามใบสมัครนะครับ


เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์