ภาพกิจกรรม

ดูงานโรงเรียนร้องแหย่ง จ.แพร่
( จำนวน 10 รูป / ดู 34 ครั้ง )
ยี่เป็ง
( จำนวน 10 รูป / ดู 30 ครั้ง )
วันสถาปนาโรงเรียน
( จำนวน 21 รูป / ดู 55 ครั้ง )
วันแม่
( จำนวน 10 รูป / ดู 33 ครั้ง )
วันพ่อ
( จำนวน 10 รูป / ดู 29 ครั้ง )
หล่อเทียน
( จำนวน 11 รูป / ดู 31 ครั้ง )
ม.ธรรมศาสตร์ส่งมอบห้องสมุด
( จำนวน 20 รูป / ดู 483 ครั้ง )
ไหว้ครู 65
( จำนวน 10 รูป / ดู 218 ครั้ง )
วันปฐมนิเทศน์และมอบอุปกรณ์การเรียน
( จำนวน 11 รูป / ดู 239 ครั้ง )
รดน้ำดำหัว 65
( จำนวน 10 รูป / ดู 287 ครั้ง )
ทำบุญสืบชะตาและบริจาคของ โดย อนงค์คณะ
( จำนวน 12 รูป / ดู 282 ครั้ง )
ปัฉฉิม 64
( จำนวน 10 รูป / ดู 284 ครั้ง )