ภาพกิจกรรม

ปันน้ำใจสู่พื้นที่สูง ดอยวาวี เชียงราย
( จำนวน 38 รูป / ดู 141 ครั้ง )
โครงการค่ายปฏิบัติธรรม 65
( จำนวน 26 รูป / ดู 109 ครั้ง )
ปีใหม่ 66
( จำนวน 15 รูป / ดู 107 ครั้ง )
ดูงานโรงเรียนร้องแหย่ง จ.แพร่
( จำนวน 10 รูป / ดู 164 ครั้ง )
ยี่เป็ง
( จำนวน 10 รูป / ดู 161 ครั้ง )
วันสถาปนาโรงเรียน
( จำนวน 21 รูป / ดู 318 ครั้ง )
วันแม่
( จำนวน 10 รูป / ดู 160 ครั้ง )
วันพ่อ
( จำนวน 10 รูป / ดู 176 ครั้ง )
หล่อเทียน
( จำนวน 11 รูป / ดู 151 ครั้ง )
ม.ธรรมศาสตร์ส่งมอบห้องสมุด
( จำนวน 20 รูป / ดู 731 ครั้ง )
ไหว้ครู 65
( จำนวน 10 รูป / ดู 417 ครั้ง )
วันปฐมนิเทศน์และมอบอุปกรณ์การเรียน
( จำนวน 11 รูป / ดู 329 ครั้ง )