ภาพกิจกรรม

ม.ธรรมศาสตร์ส่งมอบห้องสมุด
( จำนวน 20 รูป / ดู 21 ครั้ง )
ไหว้ครู 65
( จำนวน 10 รูป / ดู 13 ครั้ง )
วันปฐมนิเทศน์และมอบอุปกรณ์การเรียน
( จำนวน 11 รูป / ดู 49 ครั้ง )
รดน้ำดำหัว 65
( จำนวน 10 รูป / ดู 75 ครั้ง )
ทำบุญสืบชะตาและบริจาคของ โดย อนงค์คณะ
( จำนวน 12 รูป / ดู 73 ครั้ง )
ปัฉฉิม 64
( จำนวน 10 รูป / ดู 74 ครั้ง )
ปีใหม่ 64
( จำนวน 10 รูป / ดู 69 ครั้ง )
ถวายเงินเยียวยา 2000 บาท
( จำนวน 9 รูป / ดู 269 ครั้ง )
วันสถาปนาโรงเรียน
( จำนวน 20 รูป / ดู 603 ครั้ง )
บำเพ็ญประโยชน์
( จำนวน 10 รูป / ดู 281 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญ
( จำนวน 10 รูป / ดู 265 ครั้ง )
ถวายภัตตาหารเพล
( จำนวน 6 รูป / ดู 255 ครั้ง )