สาระน่ารู้
การจัดการตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องนอน

   ห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้เวลาในการนอนหลับผักผ่อน  ที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของเราในการที่จะพักผ่อนได้อย่างสบาย  ดังนั้นแล้วห้องนอนจึงมีความสำคัญในการตกแต่งเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมให้มากที่สุด

  1. ควรที่วางโทรศัพท์ของเราในบริเวรอากาศถ่านเทได้สะดวก  ง่ายต่อการรับสายไม่เกะกะ  พื้นผิวของโต๊ะเรียบ  จะได้ไม่มีฝุ่นละอองไปวะสม  ควรวางทางด้านทิศใต้  ซึ่งจะตรงกับทิศสนามแม่เหล็กโลก
  2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณมุมห้อง  เพื่อให้มีการกระจายอากาศอย่างทั่วถึง
  3. ควรวางตำแหน่งเครื่องเสียงในพื้นที่ค่อนข้างโล่ง  เพื่อให้เสียงสะท้อนออกได้รอบทิศทาง  และวางลำโพงทั้งสองตัวให้ห่างจากกันประมาณ 2-3 เมตร  เพื่อกันเสียงสะท้อน  หากห้องนอนค่อนข้างเล็ก  ให้วางลำโพงมุมเฉียงกับผนังห้อง  เพื่อให้เสียงกระทบผนังห้อง  และสะท้อนออกไปได้
  4. ควรวางตู้เย็นห่างจากผนังประมาณ  10 เซนติเมตรเพื่อระบายความร้อน  แต่การวางตู้เย็นในห้องนอนที่เปิดเครื่องปรับอากาศก็จะทำให้เครื่องปรับอากศทำงานหนักขึ้นมากโดยไม่จำเป็น
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 55