เผยแพร่บน youtube
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 1-2 สิงหาคม 62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง (อ่าน 715) 02 ส.ค. 62
กิจกรรมหล่อเทียนถวายเทียนพรรษา ปี2562 โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (อ่าน 735) 02 ส.ค. 62