ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันไขนิวตัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ปี 2559
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2560,17:37   อ่าน 627 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม 6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2560,17:36   อ่าน 624 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม 6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาด ณ จ.เชียงราย ปี 2559
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2560,17:35   อ่าน 624 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ ที่ 1 การแข่งขันจรวจขวดน้ำ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ปี 2558
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2560,17:33   อ่าน 659 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการ การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับภาค จังหวัดน่าน ปี 2559
ชื่อนักเรียน : สามเณรศรีทน ธรรมวงค์
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2560,17:32   อ่าน 773 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ วิชาสุขศึกษา ณ จังหวัดหนองคาย ปี 2559
ชื่อนักเรียน : สามเณรพีระพงษ์ ทาสุรินทร์
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2560,17:20   อ่าน 682 ครั้ง